Viện đào tạo cán bộ

Switch to desktop Register Login

NHỮNG TỔ CHỨC XIN CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG QUÍ III - 2017

I. THÁNG 7:

1. CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-7-7-2017

2. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (ACCCO)

1-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-7-7-2017

3. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-13-7-2017

4. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC SÔNG CẦU

1-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-13-7-2017

5. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG

2-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-13-7-2017

6. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

3-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-13-7-2017

7. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DUY THÂN

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-19-7-2017

8. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-21-7-2017

9. CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ VŨ

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-26-7-2017

10. CÔNG TY TNHH PHÚ HƯƠNG

1-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-26-7-2017

11. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ QUANG

2-chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-26-7-2017

12. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MỸ ĐÌNH

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-28-7-2017

II. THÁNG 8

1. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM (VCC)

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-9-8-2017

2. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-21-8-2017

3. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG MỸ ĐÌNH

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-28-8-2017

4. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA KỸ THUẬT TÂN THỦY HOÀNG

chung-chi-nang-luc-hoat-dong-xay-dung-30-8-2017

GIÁO DỤC VIỆT – LUÔN LUÔN THẤU HIỂU, GIẢM THIỂU THỜI GIAN

4

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC VIỆT
ĐC: 108A Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel:0243 554 5031/Fax: 043 554 5007

Hotline: 0912 960 3570246 952 1359
Website: http//viendaotaocanbo.edu.vn Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.