THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 2, HẠNG 3

THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 2, HẠNG 3

Bắt đầu từ ngày 16/7/2018, Chính phủ đã ra nghị định 100/2018/NĐ- CP sửa đổi một số điều liên quan đến điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Cụ thể:
  • Đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2, cần có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ ít nhất 4 năm, thay vì 5 năm như trước.
  • Đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3, cần có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với lĩnh vực xin cấp chứng chỉ ít nhất 2 năm với trình độ đại học ( thay vì 3 năm),và 3 năm trở lên với trình độ cao đẳng hoặc trung cấp ( thay vì 5 năm như trước).
Ngoài ra, Nghị định đã bãi bỏ một số điều kiện về đầu tư kinh doanh các lĩnh vực do Bộ Quản lý, ví dụ: vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị, quy định về đơn vị quản lý, quy định về lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ về quản lý cây xanh…
Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/09/2018
Như vậy việc thay đổi yêu cầu thời gian kinh nghiệm chuyên môn đối với việc xin cấp chứng chỉ hành nghề;  là khá có lợi cho các cá nhân đang muốn xin chứng chỉ.
Thường xuyên truy cập website baycb.com.vn để được cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực xây dựng.


GIÁO DỤC VIỆT - NÂNG TẦM TRI THỨC VIỆT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét